Våra tjänster

Vi har många års erfarenhet av affärsutveckling och parallel utveckling av affärssystem & integrationer som stöd till verksamheterna. Detta har gjort att vi idag både konsulterar inom men även marknadsför och implementerar affärssystem för specifika marknader och behov.
Vi har även mångårig erfarenhet av e-handel och vi driver även e-handeln HUNDiBIL.se.